Month: January 2024

เชื่อว่าการตั้งครรภ์คือช่วงเวลาสุดพิเศษที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับคุณแม่มือใหม่ ทั้งนี้ การจะทำให้ช่วงเวลาการดูแลลูกน้อยในระยะเริ่มต้นนี้ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด สิ่งแรกที่คุณแม่มือใหม่ทุกคนควรทำก็คือ การฝากครรภ์หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการฝากท้อง การฝากครรภ์คืออะไร? การฝากครรภ์หรือการฝากท้อง คือ การเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์โดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์ ตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับทารกหรือคุณแม่ และวางแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับคุณแม่แต่ละรายมากที่สุด การฝากครรภ์มีประโยชน์อย่างไร?…