Browsing: ช้อปปิ้ง

1. งานฝีมือไทยแท้จากการทอผ้า การทอผ้าเป็นอาชีพที่มีความเป็นมาและสำคัญในวัฒนธรรมไทย. ความพิเศษของผ้าไทยอยู่ในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและการใช้สีที่สดใสจากธรรมชาติ เมื่อคุณเดินทางไปยังเมืองเชียงใหม่หรืออุบลราชธานี คุณจะพบการทอผ้าโบราณที่ตัวทอนที่ผ่านมาเป็นที่โด่งดัง นอกจากนี้ยังมีผ้าไหมที่ถือเป็นคุณค่าในระดับโลกที่สามารถหาได้ในบางศูนย์การขายผ้าเช่น Jim Thompson ที่กรุงเทพมหานคร 2. งานฝีมือทำจากเศษผ้า การใช้เศษผ้าและวัสดุรีไซเคิลในงานฝีมือไทยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสร้างความเป็นสรรค์. การตัดและเย็บเพื่อสร้างงานฝีมือเช่นกระเป๋าถือ หรือผ้าห่มชุดต่าง…